Projekt

Założeniem projektu Kuźnia Aktywności Seniorskiej jest integracja, zrzeszenie, włączenie w proces partycypacji społecznej a przez to zwiększenie możliwości i skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na swoją działalność 25 nieformalnych grup seniorskich z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z 4 powiatów woj. lubuskiego tj powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, międzyrzeckiego i sulęcińskiego. W ramach projektu, wspólnie z grupami seniorskimi Federacja Lubuskich Organizacji Pozarządowych stworzyła zestaw narzędzi dla liderów organizacji seniorskich, które możecie znaleźć w zakładce „Materiały dla liderów”. Materiały te dotyczą, m.in. pozyskiwania funduszy na działalność i partycypacji publicznej. W ramach projektu powstały materiały zdjęciowe i filmowe, które możecie zobaczyć w zakładce: „Relacje foto i wideo”.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020